Thông báo nhận chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng – An ninh đối với sinh viên Đại học chính quy khóa 9, 10, 11

01-04-2018 00:00 Lượt xem: 4,318
Căn cứ Kế hoạch giảng dạy môn học GDQP-AN cho sinh viên khóa 9, 10, 11 của Học viện Quản lý giáo dục và Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội; hiện nay đã có chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng và An ninh đối với các sinh viên khóa 9, 10, 11 được cấp chứng chỉ.

Học viện Quản lý giáo dục thông báo thời gian phát chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng An ninh đối với sinh viên khóa 9, 10, 11 đủ điều kiện cấp chứng chỉ như sau:

1. Thời gian nhận chứng chỉ của sinh viên các lớp như sau:

 

STT Ngày Buổi sáng Buổi chiều
1 09/04/2018 GDH-K9A

GDH-K9B

GDH-K10A

GDH-K11A

GDH-K11B

2 10/04/2018 TLHGD-K9A

TLHDG-K9B

TLHGD-K10A

TLHGD-K10B

3 11/04/2018 TLHGD-K11A

TLHGD-K11B

TLHGD-K11C

TLHGD-K11D

KTGD-K9A

KTGD-K10A

4 12/04/2018 KTGD-K11A

CNTT-K9A

CNTT-K9B

CNTT-K10A

CNTT-K11A

QLGD-K11A

 

5 13/04/2018 QLGD-K11B

QLGD-K10A

QLGD-K10B

QLGD-K9A

QLGD-K9B

 

2. Địa điểm:

Phòng Đào tạo (Phòng 106A1), Học viện Quản lý giáo dục.

3. Thủ tục nhận chứng chỉ:

            Sinh viên trực tiếp đến nhận chứng chỉ của mình theo lịch trên, khi đến nhận xuất trình một trong các giấy tờ tùy thân có ảnh (Thẻ căn cước, chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ sinh viên,…).

Vì lý do cá nhân sinh viên không trực tiếp đến nhận chứng chỉ được có thể ủy quyền cho người khác nhận hộ, người nhận hộ phải xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh và phải có giấy ủy quyền có xác nhận hợp lệ.

4. Sửa chứng chỉ bị in sai thông tin

4.1 Hồ sơ chỉnh sửa

– Đơn chỉnh sửa (có mẫu kèm theo)

– Photo Chứng minh nhân dân (hoặc các giấy tờ tương đương: Hộ chiếu, Thẻ căn cước)

4.2. Thời gian nhận hồ sơ, thủ tục chỉnh sửa:

– Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 09/4/2018 đến ngày 20/4/2018.

– Phòng Đào tạo chỉ nhận hồ sơ chỉnh sửa chứng chỉ GDQP-AN theo đúng thời gian trên. Đối với các trường hợp sinh viên đề nghị sửa chứng chỉ muộn hoặc theo nguyện vọng cá nhân, sinh viên làm thủ tục chỉnh sửa trực tiếp tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội.

4.3. Lệ phí chỉnh sửa:

+ Trong trường hợp chứng chỉ sai do lỗi từ phía sinh viên, sinh viên phải đóng lệ phí làm lại 20.000đ (căn cứ thông báo từ Trung tâm GDQP-AN, phòng Đào tạo sẽ thông báo danh sách và cách thức nộp sau).

+ Trường hợp chứng chỉ sai do lỗi từ phía Trung tâm GDQP-AN, Trung tâm sẽ làm lại, sinh viên không phải đóng lệ phí.

Lưu ý

– Sinh viên chưa hoàn thành học phí theo quy định của Học viện không được nhận chứng chỉ.

– Sinh viên không nhận chứng chỉ theo lịch trên có thể nhận tại phòng Đào tạo vào thứ 3 và 5 hàng tuần.

– Chứng chỉ đã được cấp phát không được phép cấp lại.

Nhận được thông báo này sinh viên Đại học chính quy các khóa 9, 10, 11 nghiêm túc thực hiện theo đúng quy định./.