Thông báo kết quả thi tốt nghiệp khóa 7 (Đợt 2)

29-06-2018 00:00 Lượt xem: 3,100
Học viện thông báo đến sinh viên kết quả điểm thi tốt nghiệp khóa 7 (Đợt 2).

Sinh viên xem chi tiết tại:

Môn thi Kiến thức cơ sở và Kiến thức chuyên môn  Diem thi tot nghiep K7 dot 2

Môn thi Các môn Khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh Diem thi tot nghiep K7 dot 2.

Ghi chú: Nếu sinh viên nào muốn xem lại bài thi nộp đơn xem lại bài thi tại Phòng Đào tạo từ ngày 4/7/2018 đến hết ngày 15/07/2018.