Tuyển sinh Đại học

Thông tin tuyển sinh Đại học

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào Xét tuyển đại học chính quy năm 2022 vào Học viện Quản lý giáo dục

Học viện Quản lý giáo dục thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tính theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022, quy định đối với từng ngành xét tuyển như sau:

Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 của Học viện Quản lý giáo dục

Ban hành Đề án tuyển sinh đại học năm 2022 của Học viện Quản lý giáo dục

Đề án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2021

Học viện Quản lý giáo dục đã công bố đề án tuyển sinh năm 2021, theo đó:

Không khí sôi nổi tại gian tư vấn Học viện Quản lý giáo dục trong ngày hội tư vấn tuyển sinh Openday Bách Khoa 2021

Học viện Quản lý giáo dục tham gia Chương trình “Ngày hội Tư vấn Tuyển sinh hướng nghiệp năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, Báo Tuổi trẻ và các Trường Đại học, Học viện tổ chức tại Trường đại học Bách khoa Hà Nội.

Dự thảo Quy chế tuyển sinh 2021: Giảm áp lực cho thí sinh

Điểm mới của dự thảo Quy chế tuyển sinh 2021, thí sinh được phép đăng ký xét tuyển trực tiếp hoặc trực tuyến.