Tin tức, thông báo

Thông báo về việc Đăng ký học bổng của Học viện Đào tạo Công nghệ thông tin NIIT-ICT Hà Nội và Học viện Toán sơ đồ (MathMap Academy)

Nhân dịp năm năm học mới 2018 – 2019, Học viện Đào tạo Công nghệ thông tin NIIT-ICT Hà Nội và Học viện Toán sơ đồ (MathMap Academy) có dành học bổng cho sinh viên Học viện Quản lý giáo dục. Học viện Quản lý giáo dục thông báo tới sinh viên như sau:

Thông báo triệu tập sinh viên tham dự Lễ Công bố Quyết định đạt chuẩn chất lượng giáo dục và Khai giảng năm học 2018 - 2019

Ngày 25 tháng 9 năm 2018, Học viện Quản lý giáo dục tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục và khai giảng năm học 2018 - 2019. Học viện thông báo triệu tập sinh viên tham dự như sau: