Thông tin từ các Khoa, Phòng liên quan

Thông báo đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp năm học 2021-2022

Căn cứ kế hoạch đào tạo và học tập đại học chính quy năm học 2021-2022 của Học viện Quản lý giáo dục; Căn cứ kế hoạch số 852/HVQLGD-ĐT ngày 11/11/2021 quy định về việc làm khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên đại học chính quy năm học 2021-2022.

Thông báo đăng ký thực tập tốt nghiệp đợt 1, năm học 2021-2022

Căn cứ kế hoạch đào tạo và học tập đại học chính quy năm học 2021-2022 của Học viện Quản lý giáo dục; Căn cứ kế hoạch số 852/HVQLGD-ĐT ngày 11/11/2021 quy định về việc tổ chức thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm học 2021-2022.

Thông Báo Về Việc Đăng Ký Thực Tập Cơ Sở (Thực Tập 1) Đợt 1 năm học 2021-2022

Thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022 của Học viện Quản lý giáo dục, theo quyết định số 852/HVQLGD-ĐT ngày 11/11/2021 về việc thực tập cơ sở (Thực tập 1) đợt 1 dành cho sinh viên đại học chính quy, khoa Quản lý thông báo tới sinh viên làm hồ sơ đăng ký thực tập như sau: