Thông tin nhập học đại học chính quy năm 2023

25-08-2023 00:00 Lượt xem: 2,050

Học viện Quản lý Giáo dục thông báo cho thí sinh trúng tuyển đại học chính quy các ngành đào tạo của Học viện Quản lý giáo dục năm 2023 thực hiện các thủ tục xác nhận nhập học và thực hiện nhập học cụ thể như sau:

1. Xác nhận nhập học

Tất cả thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến tại Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn trước 17h00 ngày 08/9/2023.

2. Thực hiện nhập học

Thí sinh phải thực hiện xác nhận nhập học theo hướng dẫn ở mục 1 của Thông báo này trước khi nhập học. Kế hoạch tổ chức nhập học và bắt đầu học cụ thể như sau:

- Thực hiện nhập học: Từ 8 giờ 30 thứ Sáu, ngày 08/09/2023

- Tuần sinh hoạt công dân: Từ 08 giờ 30, thứ Hai, ngày 11/9/2023 đến 17/9/2023

- Bắt đầu học chính thức: Từ thứ Hai, ngày 18/9/2023.

- Địa chỉ: Nhập học trực tiếp tại Học viện Quản lý giáo dục, số 31 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Chú ý: Giấy báo nhập học Học viện chuyển theo địa chỉ thí sinh khai báo trong cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong trường hợp chưa nhận được Giấy báo trúng tuyển các em vẫn nhập học theo kế hoạch.

Toàn văn thông báo và phụ lục thông tin nhập học xem tại: https://drive.google.com/file/d/1IKA8ZXrIshh98bNpLWTdcVnf4dibdL-S/view?usp=sharing

Mẫu sơ yếu lý lịch tự thuật tải về tại: https://docs.google.com/document/d/1i_XqAi5mKJpCBPIsXZcbmI6oVdp4h_O3/edit?usp=sharing&ouid=104671526312527044576&rtpof=true&sd=true