Lịch Bảo Vệ Khóa Luận Tốt Nghiệp Khóa 11, khoa Quản lý

01-06-2021 09:00 Lượt xem: 1,007
Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên ngành Quản lý giáo dục khóa 11 lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp. Thời gian và địa điểm cụ thể của từng hội đồng các em theo dõi trong từng sheet của file đính kèm dưới đây:

https://drive.google.com/file/d/17tnSMC86GNwqpw0yYzQvzHv6LK1Eyah1/view?usp=sharing

Lưu ý: Sinh viên bảo vệ theo hình thức trực tuyến qua Microsoft Teams. SV chú ý vào link báo cáo đúng thời gian.

Trân trọng thông báo./.