Thông báo xem lại kết quả thi

29-12-2022 00:00 Lượt xem: 1,288

Phòng ĐBCLGD&TT thông báo hiện nay đã có điểm thi Học kì I năm học 2022-2023. 

Sinh viên có yêu cầu xem lại điểm thi đề nghị nộp đơn theo mẫu tại Thông báo này và gửi về Phòng ĐBCLGD&TT (P109 Nhà A1).

Thời gian nhận đơn: Trước 17h00 ngày 04/01/2023.

Trân trọng!

https://docs.google.com/document/d/1FjBSEuty6Guq9giuzNEz9PbQdSbqtAX1/edit?usp=share_link&ouid=100608038378558157270&rtpof=true&sd=true