THÔNG BÁO V/v xét công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ của sinh viên đại học ngành Luật chuyển sang các ngành học khác của Học viện Quản lý giáo dục

30-12-2022 00:00 Lượt xem: 1,036

Học viện Quản lý giáo dục thông báo về việc xét công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ của sinh viên đại học ngành Luật chuyển sang các ngành học khác của Học viện Quản lý giáo dục như sau:

1. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:

- Thời gian: Từ ngày 3/1/2023 đến ngày 5/1/2023 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Phòng Quản lý đào tạo – GDCT&CTSV.

2. Hồ sơ xét công nhận kết quả học tập:

- Đơn đề nghị xét công nhận kết quả học tập: 01 bản (theo mẫu kèm theo);

Mẫu đơn: https://docs.google.com/document/d/1dQWtW0z7YIE47A71sOfJAPoXswQMmOcp/edit?usp=share_link&ouid=115257652309381837087&rtpof=true&sd=true

- Bảng điểm cá nhân: 01 bản (trích xuất từ tài khoản học tập sinh viên).

- Bản sao CCCD hoặc thẻ sinh viên: 01 bản.

Lưu ý: Sinh viên đến nộp hồ sơ đề nghị xuất trình CCCD/thẻ sinh viên.

Đề nghị sinh viên thực hiện theo đúng kế hoạch trên của Học viện. Trong quá trình thực hiện nếu gặp vướng mắc đề nghị các đơn vị, cá nhân phản ánh về Phòng Quản lý đào tạo – GDCT&CTSV để được giải đáp./.