Thông báo về việc tổ chức lớp học phần Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong quản lý giáo dục

11-11-2022 00:00 Lượt xem: 934

Học viện thông báo sinh viên đã đăng ký lớp học phần Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong quản lý giáo dục (QL443.1_LT) - Thời khóa biểu: Thứ 6 (T5-8) bắt đầu học từ Thứ 2 (ngày 14/11/2022) - Tiết 1-4 - Giảng viên Nguyễn Quỳnh Trang. Thông tin lớp học đã được cập nhật trên Cổng thông tin đào tạo.

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ ThS. Phạm Lan Phương - Phòng Đào tạo (SĐT: 02436648719) trong giờ hành chính.

Trân trọng./.