Thông báo về việc tổ chức lớp học phần Tin học cơ sở (Mã lớp: K16.MC008.3_LT) - dành cho sinh viên ngành QTVP khóa 16 Đợt bổ sung

25-11-2022 10:00 Lượt xem: 707

Phòng Quản lý Đào tạo - Giáo dục chính trị và Công tác sinh viên thông báo việc tổ chức lớp học phần Tin học cơ sở (Mã lớp: K16.MC008.3_LT) - dành cho sinh viên ngành QTVP khóa 16 Đợt bổ sung, như sau:

- Thời gian: Từ tuần học ngày 28/11/2022 đến hết ngày 01/01/2023

- Thời khóa biểu: Thứ 3 (T1-4) - Thứ 7 (T1-4)

- Giảng viên: ThS. Ninh Thị Thanh Tâm

Chi tiết sinh viên xem tại Cổng thông tin đào tạo.

Trân trọng./.