Thông báo về việc nghỉ học

22-12-2022 06:00 Lượt xem: 2,954

Phòng QLĐT - GDCT và CTSV thông báo:

Các lớp học buổi sáng thứ 5 (ngày 22/12/2022) được nghỉ học để GV tham gia Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2022 - 2023.
GV sẽ bố trí lịch giảng bù vào thời gian phù hợp