Thông báo về việc đăng ký học Học kỳ phụ năm học 2020-2021

24-05-2021 00:00 Lượt xem: 4,530

Phòng Đào tạo thông báo Danh sách các lớp học phần theo nguyện vọng đăng ký của sinh viên trong Kỳ tự nguyện học năm học 2020-2021.

Sinh viên lưu ý:

1. Mức học phí phải đóng: 

Theo quy định của Học viện, cụ thể:

+ Đối với lớp học từ 10 sinh viên trở lên: Học phí 01 sinh viên = (mức học phí 1 tín chỉ tại Cột 7) x (số tín chỉ)

+ Đối với lớp học dưới 10 sinh viên: Học phí 01 sinh viên = [mức học phí  10 sinh viên tại Cột 8]/ [Tổng số sinh viên đăng ký tại Cột 9]

 

2. Sinh viên chủ động kiểm tra và thực hiện đăng ký theo đúng lịch Phòng Đào tạo đã thông báo.

 Trân trọng./.

Link: https://drive.google.com/file/d/17CzUtRX9iFLOOkpUFPnfzhzbntkvi5oY/view?usp=sharing