Thông báo tổ chức thực tập cơ sở, thực tập tốt nghiệp và làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên đại học chính quy đợt 1 năm học 2022-2023

17-11-2022 10:00 Lượt xem: 2,670

Thông báo số 716/HVQLGD ngày 14/11/2022 về việc tổ chức thực tập cơ sở, thực tập tốt nghiệp và làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên đại học chính quy đợt 1 năm học 2022-2023.

Chi tiết tại link: https://drive.google.com/file/d/1SjdNnuXbWiB0-S3xdMiVJ3R14C-jU4ZK/view?usp=share_link

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Phòng Quản lý đào tạo - Giáo dục chính trị và Công tác sinh viên (Phòng 106, Nhà A1 - Điện thoại 0243.664.8719).