Thông báo thay đổi địa điểm phòng học

21-12-2022 00:00 Lượt xem: 2,866

Để đảm bảo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức thi Học kỳ 1 năm học 2022-2023 và công tác tổ chức giảng dạy Học kỳ 2 năm học 2022-2023, Phòng Quản lý Đào tạo - Giáo dục chính trị và Công tác sinh viên thông báo thay đổi địa điểm phòng học một số học phần giảng dạy cho Khóa 16 như sau:

Thời gian bắt đầu thực hiện: Từ ngày 26/12/2022.

Đối tượng: Các lớp học phần có thời gian học kéo dài qua ngày 26/12/2022 theo Thời khóa biểu đã ban hành.

STT Môn học Mã lớp Giảng viên Phòng cũ Phòng mới
1 Quan hệ công chúng K16.EC001.1LT Nguyễn Minh Huyền Nhà B1-101B1 Nhà B1-404B1
2 Quản trị học K16.QT001.1LT Đặng Thị Kim Dung Nhà B1-104B1 Nhà B1-404B1
3 Lịch sử tâm lý học K16.TL322.1LT Chu Thị Hương Nga Nhà B1-201B1 Nhà B1-302B1
4 Lịch sử tâm lý học K16.TL322.2LT Chu Thị Hương Nga Nhà B1-301B1 Nhà B1-404B1
5 Pháp luật đại cương K16.MC007.2LT Nguyễn Thu Hằng Nhà B1-201B1 Nhà B1-302B1
6 Pháp luật đại cương K16.MC007.3LT Đào Thị Ngọc Ánh Nhà B1-203B1 Nhà B1-303B1
7 Pháp luật đại cương K16.MC007.1LT Lê Thành Kiên Nhà B1-304B1 Nhà B1-301B1
8 Tâm lý học đại cương K16.TL317.4TL Hoàng Trung Học Nhà B1-201B1 Nhà B1-404B1
9 Tâm lý học đại cương K16.TL317.1TL Nguyễn Thế Anh Nhà B1-301B1 Nhà B1-404B1
10 Tâm lý học đại cương K16.TL317.3TL Hoàng Trung Học Nhà B1-303B1 Nhà B1-303B1
11 Sinh lý hoạt động thần kinh cấp cao K16.TL321.2LT Nguyễn Thị Thanh Bình Nhà B1-203B1 Nhà B1-404B1
12 Lý thuyết hệ thống K16.QT422.1LT Lê Vũ Hà Nhà B1-204B1 Nhà B1-404B1
13 Xã hội học đại cương K16.TL318.2LT Đinh Thị Thoa Nhà B1-204B1 Nhà B1-303B1
14 Xã hội học đại cương K16.TL318.1LT Đinh Thị Thoa Nhà B1-301B1 Nhà B1-302B1
15 Phương pháp luận NCKH K16.MC012.1LT Tạ Văn Hai Nhà B1-302B1 Nhà B1-303B1
16 Kỹ năng giao tiếp văn phòng K16.QT008.1LT Phạm Thùy Thu Nhà B1-302B1 Nhà B1-302B1
17 Khoa học quản lý đại cương K16.QL424.1LT Trình Thanh Hà Nhà B1-303B1 Nhà B1-304B2
18 Giáo dục học đại cương K16.GD219.1LT Nguyễn Thị Thanh Nhà B1-203B1 Nhà B1-404B1
19 Giáo dục học đại cương K16.GD219.3LT Phạm Thị Lụa Nhà B1-303B1 Nhà B1-404B1
20 Giáo dục học đại cương K16.GD219.2LT Nguyễn Thị Hoàng Yến Không thay đổi Không thay đổi
21 Tin học cơ sở 1 (Cơ sở CNTT 1) K16.MC008.3LT Ninh Thị Thanh Tâm Không thay đổi Không thay đổi
22 Tin học cơ sở 1 (Cơ sở CNTT 1) K16.MC008.3LT Ninh Thị Thanh Tâm Không thay đổi Không thay đổi
23 Tâm lý học đại cương K16.TL317.2TL Nguyễn Thế Anh Không thay đổi Không thay đổi
24 Sinh lý hoạt động thần kinh cấp cao K16.TL321.1LT Nguyễn Thị Thanh Bình Không thay đổi Không thay đổi
25 Quan hệ công chúng và tổ chức sự kiện K16.QT014.1LT Nguyễn Minh Huyền Không thay đổi Không thay đổi

Trân trọng thông báo./.