Thông báo nộp báo cáo thực tập cơ sở đợt 1, năm học 2022-2023

10-11-2022 09:00 Lượt xem: 479
Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên thực tập cơ sở đợt 1 theo phương án Thực tập 1/2 ngày, thời gian 06 tuần từ ngày 03/10/2022 đến 13/11/2022 ngành Quản lý giáo dục về việc nộp hồ sơ thực tập cơ sở như sau:

– Trước khi nộp về khoa, sinh viên phải hoàn thiện các xác nhận về hồ sơ thực tập của mình theo đúng yêu cầu trong hồ sơ thực tập tốt nghiệp khoa đã thông báo gồm:

+ Kế hoạch hoạt động nhóm (01 bảncó xác nhận của cơ sở tiếp nhận SV về thực tập)

+ Nhật ký thực tập cá nhân (mỗi SV 01 bản, có xác nhận của cơ sở tiếp nhận SV thực tập)

+ Báo cáo thực tập theo nhóm (03 bảncó xác nhận của giảng viên hướng dẫn)

+ Phiếu nhận xét của cơ sở hướng dẫn sinh viên thực tập (01 bảntheo mẫu chung, có chữ ký xác nhận và đóng dấu của cơ sở thực tập)

– Hồ sơ của mỗi nhóm sinh viên cho vào 1 túi clear bag và nộp về văn phòng khoa Quản lý (P.102-A2)
– Hạn nộp trước 16h30 thứ 6, ngày 18/11/2022(Lưu ý Khoa chỉ thu trong 1 ngày duy nhất).

(Sinh viên lưu ý phải ký tên xác nhận của mình vào tất cả các hồ sơ yêu cầu trước khi xin chữ ký xác nhận của giảng viên hướng dẫn và cơ sở thực tập. Các mẫu hồ sơ sinh viên xem trong link mục thông báo về đăng ký thực tập khoa đã gửi. Khoa không tiếp nhận nếu hồ sơ thiếu xác nhận hoặc không đúng yêu cầu)

- Lịch chấm báo cáo thực tập cơ sở cho sinh viên khoa sẽ thông báo sau. Dự kiến thời gian chấm từ 21/11/2022 đến 27/11/2022. Sinh viên chú ý theo dõi các thông báo tiếp theo của khoa trên website.

Trân trọng thông báo./.