Lịch chấm báo cáo thực tập cơ sở khoa Quản lý đợt 1 năm học 2020-2021 (cập nhật link báo cáo)

14-05-2021 00:00 Lượt xem: 1,258
Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục Lịch chấm báo cáo thực tập cơ sở đợt 1 năm học 2020-2021

Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nên Lãnh đạo khoa quyết định cho sinh viên báo cáo thực tập cơ sở của nhóm theo hình thức online. Sinh viên sẽ chuẩn bị slide báo cáo trước Hội đồng chấm giống như báo cáo trực tiếp. Hướng dẫn cụ thể sinh viên theo dõi trong ghi chú của file lịch đính kèm tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1-Jj09JBoG6RHrgx1mK6hqlcx9KD332hZ/view?usp=sharing

 

Ghi chú:

- Đối với những Hội đồng chấm chưa có Link truy cập sẽ được cập nhật sau. Sinh viên chú ý theo dõi để báo cáo đúng thời gian

- Lịch được sắp xếp sau khi tiếp nhận phản hồi từ sinh viên và GV trong Hội đồng chấm

- Sinh viên vắng mặt sẽ không có kết quả đánh giá học phần.

Trân trọng thông báo./.