Thông báo nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán 2023

28-12-2022 10:00 Lượt xem: 1,958

1. Nghỉ Tết Dương lịch

 Sinh viên được nghỉ Tết Dương lịch năm 2023 từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến hết ngày 02 tháng 01 năm 2023. Sinh viên có lịch học trùng vào ngày nghỉ trên sẽ được học bù theo lịch học do giảng viên giảng dạy thông báo sau.

2. Nghỉ Tết Nguyên Đán

 Sinh viên được nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2023 từ thứ Hai ngày 16 tháng 01 năm 2023 (tức ngày 25 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết Chủ Nhật ngày 29 tháng 01 năm 2023 (tức ngày 08 tháng Giêng năm Quý Mão).

Đề nghị các Khoa, Cố vấn học tập các lớp sinh viên triển khai thông báo này đến sinh viên thực hiện theo đúng kế hoạch nghỉ Tết năm 2023 đảm bảo an toàn, vui tươi, phấn khởi và tiết kiệm.

Trân trọng thông báo./.