Thông báo nghỉ học ngày 26/11/2022

25-11-2022 09:00 Lượt xem: 1,146

Để phục vụ công tác tổ chức thi Cao học, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Học viện, phòng Quản lý đào tạo - Giáo dục chính trị và Công tác sinh viên trân trọng thông báo:

– Toàn thể giảng viên và sinh viên được nghỉ học ngày 26 tháng 11 năm 2022 (thứ Bảy).

– Giảng viên chủ động sắp xếp lịch học bù, thông báo cho phòng Quản lý đào tạo - Giáo dục chính trị và Công tác sinh viên  để phối hợp bố trí giảng đường.

Trân trọng thông báo./.