Thông báo lùi lịch học học kỳ 2, năm học 2022-2023 một số học phần

24-12-2022 11:00 Lượt xem: 2,902


Phòng Quản lý đào tạo - Giáo dục chính trị và Công tác sinh viên thông báo danh sách các học phần lùi lịch học Học kỳ 2, năm học 2022-2023 như sau:

1. Thực hành tiếng anh 1 (mã lớp 

EN13229.1_LT): Thời gian bắt đầu học phần: Từ ngày 02/01/2023

2. Lý thuyết đo lường và đánh giá (mã lớp GD223.1_LT): Thời gian bắt đầu học phần: Từ ngày 02/01/2023

3. Kinh tế học giáo dục 1 (mã lớp KT544.1_LT): Thời gian bắt đầu học phần: Từ ngày 02/01/2023

4. Tiếng Trung 1: Thời gian bắt đầu học phần: Từ ngày 09/01/2023 

5. Tiếng Trung 3: Thời gian bắt đầu học phần: Từ ngày 09/01/2023

6. Lý luận giáo dục (mã lớp GD232.1_LT): Thời gian bắt đầu học phần: Từ ngày 02/01/2023

7. Ngôn ngữ lập trình Python (mã lớp CN2026.1_LT): Thời gian bắt đầu học phần: Từ ngày 30/01/2023

8. Hệ thống thông tin quản lý (lớp 3- thứ 5: tiết 5-8):Thời gian bắt đầu học phần: Từ ngày 02/01/2023