Thông báo lịch dự kiến thi lần 2 Học kỳ 2 năm học 2021-2022 + Lịch thi lại các học phần thay thế khóa luận + Lịch thi lần 2 Học kỳ 2 năm học 2020-2021 (Dành cho những sinh viên có đơn xin không thi online)

21-06-2022 00:00 Lượt xem: 3,864

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo:

- Lịch thi lần 2  - Học kỳ 2 - năm học 2021-2022 dành cho sinh viên các khóa 12, 13, 14, 15 

- Lịch thi lần 2 các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp

- Lịch thi lần 2 - học kỳ 2 - năm học 2020-2021 (dành cho những sinh viên xin không thi online)

Chi tiết sinh viên xem trong link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xvgVHLYEmFVeToVZLPvvwjMV0IrU0WoS/edit?usp=sharing&ouid=100608038378558157270&rtpof=true&sd=true

Mọi ý kiến phản hồi về lịch thi (trùng giờ thi, thiếu môn thi,...) đề nghị sinh viên phản ánh về phòng ĐBCLGD (109 nhà A1) trong giờ hành chính.

Hạn phản hồi lịch thi: muộn nhất là 15h00  ngày 23/06/2022.

Lưu ý: Sinh viên khẩn trương nộp tiền thi lại, chỉ những sinh viên nộp tiền thi lại mới được tham gia thi lần 2. Những sinh viên có lí do chính đáng đã có đơn xin hoãn thi lần 1 và được Phòng Đào tạo đồng ý thì không phải nộp tiền thi lại (Những sinh viên này báo lại tên học phần đã xin hoãn thi cho phòng ĐBCLGD để được thêm vào danh sách thi).

Trân trọng!