Thông báo lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp - Ngành Công nghệ thông tin

25-05-2021 00:00 Lượt xem: 1,926
THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN ONLINE KHOA CNTT

Thời gian bảo vệ: 

- Bộ môn HTTT  Bắt đầu 7h30 ngày thứ 7 (29/5/2021) https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aWkefg2D6aPj9Tp1op1-4ZuDyRF9tyiMYbx4lOlZO_7A1%40thread.tacv2/conversations?groupId=23c0f6df-cf65-43b6-a38c-c87287e052ff&tenantId=45b811fe-bab3-4fda-93ba-3a0f67ee30b8
 - Bộ môn KHMT Bắt đầu 14h00 ngày thứ 7 (29/5/2021)      https://meet.google.com/wsr-gsqo-oiq
 - Bộ môn Mạng và TT Bắt đầu 9h00 ngày thứ 7 (29/5/2021)       https://meet.google.com/ung-wnwo-syn
hạn cuối nộp bài qua mail 17h ngày 25/5/2021 (hiephvniem@gmail.com)