Thông báo lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của Giảng viên Học kì I năm học 2022-2023 (đối tượng thực hiện đánh giá là sinh viên khóa 16)

28-12-2022 10:00 Lượt xem: 1,484

Phòng ĐBCLGD&TT thông báo sinh viên khóa 16 thực hiện đánh giá hoạt động giảng dạy của Giảng viên Học kì I năm học 2022-2023.

Đánh giá giảng viên theo quy định hàng năm. Thời gian tham gia đánh giá: 25/12/2022 - 25/04/2023. 

Qua thời gian trên, sinh viên nào không tham gia đánh giá sẽ không xem được điểm thi học phần của học kỳ 1 năm học 2022-2023.

Sinh viên tham gia đánh giá trên trang web: khaosat.naem.edu.vn bằng tài khoản sinh viên.

Trân trọng!