Thông báo Kết quả xét học vụ học kỳ 2 năm học 2021-2022

23-11-2022 00:00 Lượt xem: 1,314

Học viện Quản lý giáo dục thông báo kết quả xét học vụ Học kỳ 2 năm học 2021- 2022

Sinh viên xem tại Danh sách theo đường link đính kèm:.

- Sinh viên khóa 9,10: https://drive.google.com/file/d/163TY1hBX33EsKWCc5wZhlM8uzIY0jtoE/view?usp=share_link

- Sinh viên từ khóa 11 đến khóa 15: https://drive.google.com/file/d/16TGZ-cnsnaiZ5r4MFYdM_wrXOFnW3OMS/view?usp=share_link

Lưu ý:

Đối với sinh viên khóa 9 chưa hoàn thành chương trình đào tạo được phép đăng ký học và hoàn thành chương trình học hết học kỳ 2 năm 2022-2023; sinh viên khóa 10 chưa hoàn thành chương trình đào tạo được phép đăng ký học và hoàn thành chương trình học hết học kỳ 1 năm 2023-2024.

Mọi thắc mắc đề nghị sinh viên phản hồi về Phòng Đào tạo trước ngày 28/11/2022.