Thông báo Kết quả xét học vụ học kỳ 1 năm học 2022-2023

27-02-2023 00:00 Lượt xem: 1,184

Học viện Quản lý giáo dục thông báo kết quả xét học vụ Học kỳ 1 năm học 2022- 2023

Sinh viên xem tại Danh sách theo đường link đính kèm:.

- Sinh viên khóa 9,10: https://drive.google.com/file/d/1VqwFj7h3zqhCAC2-8wJs5_9PscA1B4mT/view?usp=share_link

- Sinh viên từ khóa 11 đến khóa 16: https://drive.google.com/file/d/1Vv7JJouYa0h02WXfyVoQN3ZBdKHT8LqK/view?usp=share_link

Lưu ý:

Đối với sinh viên khóa 9 chưa hoàn thành chương trình đào tạo và không thuộc diện Buộc thôi học được phép đăng ký học và hoàn thành chương trình học hết học kỳ 2 năm 2022-2023; sinh viên khóa 10 chưa hoàn thành chương trình đào tạo và không thuộc diện Buộc thôi học được phép đăng ký học và hoàn thành chương trình học hết học kỳ 1 năm 2023-2024.

Mọi ý kiến thắc mắc đề nghị sinh viên phản hồi về Phòng Quản lý đào tạo - Giáo dục chính trị và Công tác sinh viên trước ngày 02/03/2023.