Thông báo dự kiến kế hoạch thi HK1 năm học 2022-2023 (K13,14,15)

02-11-2022 00:00 Lượt xem: 3,818

Phòng ĐBCLGD&TT thông báo dự kế hoạch thi HK1 năm học 2022-2023 cho sinh viên khoá13,14,15).

Đề nghị sinh viên xem kĩ lịch thi. Mọi ý kiến phản hồi về lịch thi đề nghị phản hồi về Phòng ĐBCLGD&TT (Phòng 109- Nhà A1).

Hạn gửi phản hồi: từ ngày 02/11/2022 đến 9/11/2022.

Trân trọng!

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QgyDSFKuhuMeFDrA4QCy60Xk4kwW0nYZ/edit?usp=share_link&ouid=100608038378558157270&rtpof=true&sd=true