Thông báo hẹn sinh viên đến nhận Quyết định trở lại học tập, Quyết định thôi học (cập nhật ngày 29/8/2018)

29-08-2018 00:00 Lượt xem: 2,747
Thông báo hẹn sinh viên đến nhận Quyết định trở lại học tập, Quyết định thôi học (cập nhật ngày 29/8/2018)

Phòng Đào tạo trân trọng mời các sinh viên :

1. Đến nhận Quyết định cho phép trở lại học tập:

- Hoàng Thị Duyên, Mã sinh viên: 1512D14123

- Vũ Thùy Dương, Mã sinh viên: 1412603140

- Vũ Hải Yến, Mã sinh viên: 1412102150

- Nguyễn Thị Định, Mã sinh viên: 1412603174

2. Đến nhận Quyết định cho phép Thôi học, rút hồ sơ

- Nguyễn Thị Hà Giang, Mã sinh viên: 17D3104030038

 

* Thời gian: Ngày 31/8/2018 đến trước ngày 06/9/2019.

* Địa điểm: Phòng Đào tạo, Học viện Quản lý giáo dục

* Cán bộ trả: ThS. Trương Vĩnh Bình

 

Trân trọng thông báo