THÔNG BÁO Đạt tiêu chí xét tuyển và xác nhận nhập học Đại học chính quy đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức xét tuyển dựa vào Học bạ THPT, xét tuyển thẳng đợt 3 năm 2020

03-09-2020 11:00 Lượt xem: 3,002

Ngày 01/9/2020 Hội đồng tuyển sinh Đại học chính quy năm 2020 của Học viện đã họp, theo đó Học viện Quản lý giáo dục thông báo danh sách thí sinh đạt tiêu chí xét tuyển và xác nhận nhập học Đại học chính quy đợt 3 theo phương thức dựa vào học bạ THPT, xét tuyển thẳng năm 2020 của Học viện Quản lý giáo dục như sau:

1.Danh sách thí sinh trúng tuyển và đạt tiêu chí xét tuyển:

Danh sách thí sinh đạt tiêu chí xét tuyển (trúng tuyển có điều kiện) đã nộp hồ sơ xét tuyển học bạ:

https://drive.google.com/file/d/1_VtS3xYojswFwEP6EKO-39G0IKbp05Fi/view?usp=sharing

Danh sách thí sinh đạt tiêu chí xét tuyển (trúng tuyển có điều kiện) nộp hồ sơ xét tuyển học bạ trực tuyến:

https://drive.google.com/file/d/1i_qnAgmRjynQbh102Q6VQkFR_2kG-OgC/view?usp=sharing

Danh sách thí sinh trúng tuyển dựa vào học bạ:

https://drive.google.com/file/d/1RAKliexY8sUrjVwbJlMzMc-mIl7C8JBr/view?usp=sharing

Danh sách thí sinh đạt tiêu chí xét tuyển (trúng tuyển có điều kiện) theo phương thức tuyển thẳng:

https://drive.google.com/file/d/1anpOu1EPJAna4Y04aQKyh1_QaQ0BNO2H/view?usp=sharing

2.Thời gian nhập học:

- Đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT: Từ ngày 03/9/2020 đến ngày 10/9/2020

- Đối với thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020:

+ Xác nhận nhập học: Thí sinh nộp Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT để xác nhận nhập học từ ngày 03/09/2020 đến ngày 10/9/2020. Kể cả Thứ Bảy và Chủ nhật.

+ Thời gian nhập học: từ ngày 03/09/2020 đến ngày 10/9/2020. Kể cả Thứ Bảy và Chủ nhật.

3.Địa điểm nhập học:

- Phòng Đào tạo, Học viện Quản lý giáo dục (Phòng 106A1)

4.Hồ sơ nhập học:

a) Học bạ (bản chính + 01 bản sao công chứng);

b) Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT

c) Bằng tốt nghiệp THPT (bản chính + 01 bản sao công chứng) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp (đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2020);

d) Giấy khai sinh (01 bản sao công chứng);

e) Các minh chứng để được hưởng chế độ ưu tiên quy định trong văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT;

f) Hồ sơ sinh hoạt Đảng (nếu là đảng viên) giới thiệu về Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo (Đảng bộ Học viện Quản lý giáo dục); hồ sơ sinh hoạt Đoàn (nếu là đoàn viên) giới thiệu về BCH Đoàn TNCSHCM Học viện Quản lý giáo dục;

Mọi thông tin chi tiết, thí sinh liên hệ số điện thoại 024.36648719 hoặc trực tiếp tại Phòng Đào tạo, Học viện Quản lý giáo dục.