Thông báo Danh sách sinh viên trúng tuyển nhập học khóa 16 Đợt bổ sung

25-10-2022 09:00 Lượt xem: 1,204

Học viện Quản lý giáo dục thông báo Danh sách sinh viên trúng tuyển nhập học khóa 16 - Đợt bổ sung.

Sinh viên kiểm tra Danh sách và mã sinh viên tại link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/155gq-nmukAH2PX9Wy8kL2ozp7y3HjjE-/edit?usp=sharing&ouid=115257652309381837087&rtpof=true&sd=true

Hướng dẫn sử dụng Tài khoản sinh viên tại Cổng thông tin điện tử:

1. Sinh viên truy cập website: http://sinhvien.naem.edu.vn/

2. Đăng nhập tài khoản sinh viên:

- Tên đăng nhập: Mã sinh viên

- Mật khẩu đăng nhập: Mã sinh viên

3. Thay đổi mật khẩu

4. Cập nhật thông tin cá nhân: Sinh viên cập nhật thông tin cá nhân để thuận tiện cho việc sử dụng và cấp lại mật khẩu (nếu mất).

5. Lịch học: Sinh viên kiểm tra các lớp học phần đã đăng ký tại "ĐĂNG KÝ HỌC" =>"Lớp học phần đã đăng ký".

Sinh viên theo dõi các thông báo liên quan đến công tác đào tạo tại website: Daotao.naem.edu.vn

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo (Phòng 106 nhà A2 - Số điện thoại 02436648719) trong giờ hành chính để được giải đáp.