Thông báo Danh sách sinh viên không hoàn thành Đồ án, Khóa luận năm học 2021-2022

01-12-2022 00:00 Lượt xem: 1,897

Căn cứ Thông báo tổ chức thực tập cơ sở, thực tập tốt nghiệp và làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên đại học chính quy đợt 1 năm học 2021-2022;

Căn cứ Quyết định cử giảng viên hướng dẫn đồ án, khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2022;

Phòng Quản lý đào tạo - GDCT và CTSV thông báo Danh sách sinh viên không hoàn thành Đồ án, Khóa luận năm học 2021-2022.

Chi tiết tại link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U2ulfgKpy9mXkRdFZLvqQdEcONzpCFpn/edit?usp=share_link&ouid=111003296980686998760&rtpof=true&sd=true

Theo đó, sau khi kết thúc thời gian được phép gia hạn bảo vệ Đồ án, Khóa luận (trước ngày 30/10/2022), các sinh viên có tên trên vẫn chưa hoàn thành hoặc chưa đủ điều kiện bảo vệ thì bị đánh giá kết quả học phần là điểm F.

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Bộ phận Đào tạo - Phòng Quản lý đào tạo - GDCT và CTSV (Phòng 106 nhà A1 - SĐT 0243 6648719) trong giờ hành chính./.