Thông báo đăng ký thực tập tốt nghiệp đợt 1, năm học 2022-2023

21-11-2022 10:00 Lượt xem: 853
Căn cứ kế hoạch đào tạo và học tập đại học chính quy năm học 2022-2023 của Học viện Quản lý giáo dục; Căn cứ kế hoạch số 716/HVQLGD-ĐT ngày 14/11/2022 quy định về việc tổ chức thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm học 2022-2023.

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên yêu cầu đăng ký thực tập tốt nghiệp đợt 1 như sau:

– Sinh viên căn cứ các quy định về điều kiện được đi thực tập tốt nghiệp để đăng ký thực tập với lớp trưởng

– Sinh viên liên hệ địa điểm thực tập và làm đơn đăng ký thực tập (theo mẫu), trong đơn lưu ý đăng ký rõ phương án thực tập theo Phương án 1 hoặc Phương án 2

– Sinh viên lập bảng điểm cá nhân (bảng điểm sinh viên in trực tiếp từ tài khoản phần mềm cá nhân của mình, theo chiều dọc của giấy A4, có chữ ký của sinh viên). Chú ý ghim hồ sơ đăng ký thực tập của mình theo thứ tự đơn + bảng điểm cá nhân có chữ ký trước khi nộp cho lớp trưởng

– Lớp trưởng các lớp lập danh sách sinh viên đăng ký thực tập của lớp mình (theo mẫu) chú ý tập hợp danh sách sinh viên đăng ký theo từng sheet kèm bảng điểm của từng sinh viên đăng ký; gửi về khoa (bản mềm & bản in có chữ ký của sinh viên, lớp trưởng và cố vấn học tập).

Lưu ý: Khi đăng ký địa điểm thực tập về cho lớp trưởng, sinh viên phải ghi rõ địa chỉ cụ thể của cơ sở thực tập (quận/huyện/tỉnh nào), vị trí thực tập tại Trường/phòng/ban/khoa nào.

- Trước khi gửi danh sách thực tập về khoa sinh viên gửi cho cố vấn học tập xét duyệt trước

- Sinh viên khóa 10,11,12 nhận giấy giới thiệu liên hệ địa điểm thực tập trực tiếp tại văn phòng khoa vào thứ 4, ngày 23/11/2022 và đăng ký thông tin thực tập theo link dưới đây:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1L2ffVFSlua7MIG1_Abw3WYZZ7WRDOSLP/edit?usp=sharing&ouid=116140848708807195546&rtpof=true&sd=true

- Lớp trưởng các lớp hành chính nhận giấy giới thiệu liên hệ địa điểm thực tập cho lớp mình tại văn phòng khoa vào thứ 4, ngày 23/11/2022

- Sinh viên xem xét lựa chọn và đăng ký địa điểm thực tập đảm bảo hoạt động ổn định, không gián đoạn gây ảnh hưởng đến thời gian thực tập. Thời gian thực tập là cố định.

Thời gian nộp toàn bộ hồ sơ đăng ký Thực tập tốt nghiệp đợt 1 cả bản in và bản mềm về khoatrước 11h00, thứ 2 ngày 05/12/2022. Bản mềm lớp trưởng gửi theo địa chỉ: khoaquanly.naem@gmail.com

Các mẫu hồ sơ đăng ký thực tập sinh viên xem tại đây:

https://drive.google.com/drive/folders/1uMKaRSTXRB1wbLN2SpKxcWlS1AlzrEGV?usp=share_link

 

Trân trọng thông báo!