Thông báo đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp năm học 2022-2023

21-11-2022 11:00 Lượt xem: 353
Căn cứ kế hoạch đào tạo và học tập đại học chính quy năm học 2022-2023 của Học viện Quản lý giáo dục; Căn cứ kế hoạch số 716/HVQLGD-ĐT ngày 14/11/2022 quy định về việc làm khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên đại học chính quy năm học 2022-2023.

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên yêu cầu đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp năm học 2022-2023 như sau:

– Sinh viên khóa 13 ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục có nguyện vọng làm khóa luận và đủ các điều kiện theo quy định tại điều 3, phụ lục kế hoạch số 716/HVQLGD-ĐT ngày 14/11/2022  quy định về việc làm khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên đại học chính quy năm học 2022-2023 viết đơn xin làm khóa luận (theo mẫu), lập bảng điểm cá nhân và nộp cho lớp trưởng .

– Lớp trưởng các lớp tập hợp đơn đăng ký, bảng điểm có chữ ký của sinh viên; tổng hợp theo mẫu đính kèm và gửi về khoa (đơn có chữ ký của sinh viên, bản tổng hợp gồm bản in và bản mềm)

Các mẫu đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp sinh viên xem tại đây:

https://drive.google.com/drive/folders/1na9jOKapZ5z5rTBG7dPD8iH_VvWLM1-S?usp=share_link

Thời gian nộp hồ sơ đăng ký Thực tập tốt nghiệp và Khóa luận tốt nghiệp cả bản in và bản mềm về khoatrước 11h00, thứ 2 ngày 05/12/2022. Bản mềm lớp trưởng gửi theo địa chỉ: khoaquanly.naem@gmail.com

Trân trọng thông báo!