Về việc: Thay đổi hình thức đánh giá kết thúc học phần đối với các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp

20-05-2021 00:00 Lượt xem: 2,336

https://drive.google.com/file/d/1YOOBP_dj6ZxF0sUlmEnoMdCoDHHwpCwB/view?usp=sharing

Do tình hình bệnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, để kịp tiến độ cho sinh viên K11 tốt nghiệp đúng thời hạn; Căn cứ vào các quy định hiện hành và được sự đồng ý của Lãnh đạo Học viện, Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục xin thông báo như sau:

- Sinh viên làm tiểu luận theo nội dung yêu cầu của giảng viên, đóng quyển, bìa mềm, hình thức trình bày theo file đính kèm và gửi bài tiểu luận về phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục (Phòng 109-A1).

- Thời gian nhận tiểu luận: Từ ngày 5/6/2021 đến hết ngày 10/6/2021. (Nếu gửi qua đường bưu điện sẽ tính theo dấu bưu điện). Quá thời hạn trên, nếu sinh viên chưa gửi tiểu luận coi như không nộp tiểu luận và sẽ không được công nhận kết quả.

Trân trọng!