Phân công giảng viên hướng dẫn Thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm học 2022-2023

06-01-2023 00:00 Lượt xem: 544
Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên ngành Quản lý giáo dục phân công giảng viên hướng dẫn Thực tập tốt nghiệp đợt 1, năm học 2022-2023

Chi tiết sinh viên theo dõi trong link đính kèm dưới đây:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10hzaq395QCV6MpVyTJPLHQ-R0X9gAqI-/edit?usp=share_link&ouid=116140848708807195546&rtpof=true&sd=true

Thời gian thực tập của sinh viên như sau:

Sinh viên thực tập theo Phương án 1: Thực tập tập trung 7 tuần  (Từ ngày 30/01/2023 đến hết ngày 19/03/2023) 

Sinh viên thực tập theo Phương án 2: Thực tập tập trung 14 tuần (Từ ngày 30/01/2023 đến hết ngày 07/05/2023) 

Thời gian sinh viên nộp hồ sơ thực tập về khoa:

Phương án 1: Thực tập tập trung 7 tuần: Trước 11h, ngày 24/03/2023

Phương án 2: Thực tập tập trung 14 tuần: rước 11h, ngày 12/05/2023

Ghi chú: Sinh viên liên hệ giảng viên hướng dẫn để được giải đáp các thắc mắc trước khi đi thực tập!

Trân trọng thông báo./.