Phân công giảng viên hướng dẫn thực tập cơ sở đợt 2, năm học 2022-2023

06-01-2023 00:00 Lượt xem: 445
Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên ngành Quản lý giáo dục và Quản trị văn phòng danh sách sinh viên đủ điều kiện và phân công giảng viên hướng dẫn thực tập cơ sở đợt 2, năm học 2022-2023.

Chi tiết sinh viên theo dõi trong link đính kèm  dưới đây:

https://drive.google.com/drive/folders/13EXQMm53g0m7cAF4him7b3FwcEpOn25F?usp=share_link

Thời gian thực tập:

Phương án 2 - Thực tập 1/2 ngày: Từ ngày 30/01/2023 đến 12/03/2023 (6 tuần)

Thời gian nộp hồ sơ thực tập cơ sở:  Trước 16h30, Thứ 6, ngày 17/03/2023

Ghi chú: Sinh viên liên hệ giảng viên hướng dẫn để được giải đáp các thắc mắc trước khi đi thực tập!

Trân trọng thông báo!