Phân công giảng viên hướng dẫn thực tập cơ sở đợt 1, năm học 2022-2023

27-09-2022 09:00 Lượt xem: 604
Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên ngành Quản lý giáo dục danh sách sinh viên đủ điều kiện và phân công giảng viên hướng dẫn thực tập cơ sở đợt 1, năm học 2022-2023.

Chi tiết sinh viên theo dõi trong link đính kèm  dưới đây:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gCNL5gesNFci1jTzZ1Hly23u6kxMLteo/edit?usp=sharing&ouid=116140848708807195546&rtpof=true&sd=true

Thời gian thực tập:

Phương án 2 - Thực tập 1/2 ngày: Từ ngày 03/10/2022 đến 13/11/2022 (6 tuần)

Thời gian nộp hồ sơ thực tập cơ sở:  Trước 16h30, Thứ 6, ngày 18/11/2022

Ghi chú: Sinh viên liên hệ giảng viên hướng dẫn để được giải đáp các thắc mắc trước khi đi thực tập!

Trân trọng thông báo!