Về việc thực tập của sinh viên khoa Quản lý năm học 2020-2021

05-04-2021 00:00 Lượt xem: 1,276
Theo kế hoạch thực tập đã thông báo, tính đến ngày 05/04/2021 sinh viên thực tập tốt nghiệp phương án 1 đúng tiến độ đã hoàn thành và nộp xong báo cáo thực tập về khoa.

Đối với những sinh viên xin lùi thực tập, để quản lý công tác thực tập, thu báo cáo thực tập và đánh giá kết quả thực tập, khoa Quản lý gửi sinh viên phiếu khảo sát về thời gian thực tập (gồm cả thực tập cơ sở và thực tập tốt nghiệp năm học 2020-2021). Căn cứ thời gian lùi thực tập của sinh viên phản hồi về khoa (qua phiếu khảo sát), khoa sẽ thông báo lịch nộp báo cáo thực tập cụ thể đối với những sinh viên xin lùi thực tập.

Hạn hoàn thành khảo sát: 08/04/2021 (sau thời gian này khoa sẽ khóa link)

Khoa Quản lý thông báo để các em sinh viên theo dõi và thực hiện!

Sinh viên gửi phản hồi tại link sau:  https://forms.gle/CP94gp89s1maBJHk7

Lưu ý: Đối với những sinh viên chưa nộp báo cáo thực tập đợt phương án 1 đúng lịch, sinh viên chú ý theo dõi các thông báo tiếp theo của khoa trên website để nộp tập trung sau.