Kế hoạch thi lần 2 học kỳ tự nguyện và khóa 14 đợt 2, Học kỳ 1 năm học 2020-2021

05-04-2021 00:00 Lượt xem: 1,258

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo:

Lịch thi lần 2 học kỳ tự nguyện và khóa 14 đợt 2, Học kỳ 1 năm học 2020-2021.

Sinh viên xem lịch thi tại đây: https://drive.google.com/file/d/12V9NJAWAkPihhtO5SyYrhiFbV6oVwQOw/view?usp=sharing

Mọi ý kiến thắc mắc về lịch thi (trùng giờ thi, thiếu môn thi,...) đề nghị sinh viên phản ánh về phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục - P.109 nhà A1 muộn nhất là vào 17h00 thứ 5 ngày 08/04/2021.