Thông báo của khoa Quản lý về việc nộp hồ sơ thực tập cơ sở, thực tập tốt nghiệp năm học 2020-2021

08-04-2021 00:00 Lượt xem: 1,790
Căn cứ phản hồi về thời gian hoàn thành thực tập cơ sở, thực tập tốt nghiệp của sinh viên năm học 2020-2021, khoa Quản lý thông báo tới sinh viên lịch nộp báo cáo thực tập như sau:

1. Lịch nộp báo cáo Thực tập cơ sở theo Phương án 2: Sinh viên nộp trước 11h, thứ 2, ngày 26/04/2021.

- Đối với nhóm sinh viên kết thúc thực tập vào ngày 02/05/2021 sẽ nộp báo cáo thực tập vào ngày 07/05/2021

- Lịch báo cáo thực tập dự kiến từ ngày 27/04/2021 đến ngày 14/05/2021. Sinh viên lưu ý chuẩn bị slide và theo dõi các thông báo tiếp theo trên website để báo cáo đúng lịch.

2. Lịch nộp báo cáo Thực tập tốt nghiệp theo Phương án 1 (đối với những sinh viên nộp muộn hoặc lùi thực tập): Sinh viên nộp trước 11h, thứ 5, ngày 15/04/2021.

3. Lịch nộp báo cáo Thực tập tốt nghiệp theo Phương án 2: Sinh viên nộp trước 11h, thứ 5, ngày 03/06/2021.

Địa điểm: Phòng 102-A2

Lưu ý: Khoa chỉ thu hồ sơ trong 1 buổi đã thông báo, không thu rải rác các ngày khác, sinh viên hoàn thành đầy đủ hồ sơ trước khi nộp, khoa không nhận nếu hồ sơ không đúng yêu cầu

4. Giải đáp câu hỏi của sinh viên: Hồ sơ thực tập cơ sở chúng em nộp bao nhiêu bản kế hoạch nhóm?

Trả lời: Đối với thực tập cơ sở, sinh viên nộp 01 bản kế hoạch của cả nhóm. Sinh viên đọc kĩ đề cương chi tiết học phần Thực tập cơ sở khoa đã gửi để biết thêm chi tiết và yêu cầu về hồ sơ.