THÔNG BÁO về việc Thay đổi thời gian hoàn thành thực tập cơ sở, thực tập tốt nghiệp đối với sinh viên ĐHQG Đợt 1 năm 2020 - 2021

02-04-2021 00:00 Lượt xem: 2,256

Sinh viên thực hiện theo đúng kế hoạch trong THÔNG BÁO số 213/HVQLGD-ĐT ngày 2/4/2021 về việc Thay đổi thời gian hoàn thành thực tập cơ sở, thực tập tốt nghiệp đối với sinh viên ĐHQG Đợt 1 năm 2020 - 2021.

Các bạn xem Thông báo 213 tại:.https://drive.google.com/file/d/145QvevEOTO7Kr9EExTXAXx47kqC7boJv/view?usp=sharing

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo (ThS. Phạm Lan Phương)