Mẫu đơn và thủ tục cấp lại mật khẩu trên trang thông tin sinh viên sinhvien.naem.edu.vn

27-09-2017 09:00 Lượt xem: 6,633

QUY TRÌNH CẤP LẠI MẬT KHẨU CHO TÀI KHOẢN SINH VIÊN TRÊN HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Gồm các bước sau:

(1) Sinh viên làm Đơn xin cấp lại mật khẩu (theo Mẫu)

(2) Sinh viên nộp đơn Phòng Đào tạo vào chiều thứ 3 hoặc chiều thứ 5 và xuất trình thẻ sinh viên để kiểm diện.

(3) Sau khi nhận đơn, Phòng Đào tạo sẽ đổi mật khẩu của sinh viên về thành: Mã sinh viên. Thời gian xử lý: sau 48 giờ.

Mẫu đơn:  tải về tại đây

Chú ý:

Trong thời điểm dịch bệnh covid 19 sinh viên không đến trực tiếp được có thể nộp đơn cấp lại mật khẩu kèm theo ảnh chụp thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân gửi vào email: binhtv@naem.edu.vn

Ghi rõ tiêu đề thư là: Cấp lại mật khẩu trang thông tin sinh viên sinhvien.naem.edu.vn. Mẫu đơn và các thức cấp lại mật khẩu như trên và thư không thực hiện đúng sẽ không được trả lời.