Liên thông CĐ lên ĐH năm 2021

Thông báo xét tuyển Đại học chính quy năm 2021 theo phương thức sử dụng kết quả học tập THPT đợt tháng 7

Học viện Quản lý giáo dục thông báo nhận hồ sơ xét tuyển Đại học chính quy năm 2021 theo phương thức sử dụng kết quả học tập THPT đợt 3

Xét tuyển Đại học chính quy năm 2021 bằng phương thức sử dụng kết quả kết quả thi THPT quốc gia năm 2021

Học viện Quản lý giáo dục thông báo phương thức xét tuyển Đại học chính quy sử dụng kết quả thi THPT quốc gia năm 2021

Phương thức xét tuyển thẳng vào Đại học chính quy năm 2021

Học viện Quản lý giáo dục tuyển thẳng vào Đại học chính quy năm 2021 với 05 đối tượng: theo quy chế của Bộ, đạt giải HSG, học trường chuyên, học lực giỏi, IELTS từ 5.0

Đăng ký tư vấn xét tuyển trực tuyến sử dụng Học bạ THPT (đợt xét tuyển 1)

Học viện Quản lý giáo dục thông báo phương thức sử dụng kết quả học tập THPT để xét tuyển Đại học chính quy năm 2021

Phương thức xét tuyển sử dụng học bạ vào Đại học chính quy năm 2021

Học viện Quản lý giáo dục (Mã trường HVQ) thông báo phương thức sử dụng kết quả học tập THPT để xét tuyển Đại học chính quy năm 2021 như sau: