Lịch thi Học kỳ I năm học 2022-2023 Khoá 13,14,15 (điều chỉnh)

10-11-2022 09:00 Lượt xem: 3,375

Phòng ĐBCLGD&TT thông báo Lịch thi Học kỳ I năm học 2022-2023 Khoá 13,14,14 điều chỉnh sau khi nhận được một số phản hồi của sinh viên (phần lịch điều chỉnh được bôi nền màu vàng).

Đề nghị sinh viên xem kĩ lịch thi các học phần. Mọi ý kiến phản hồi liên hệ qua Phòng ĐBCLGD&TT (P109- Nhà A1).

Thời hạn nhận phản hồi: Từ 10/11/2022 đến 16h00 ngày 14/11/2022.

Trân trọng!

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eMgCuWj7BBSvLJi3VD2Psrkqw-V0D1yH/edit?usp=share_link&ouid=100608038378558157270&rtpof=true&sd=true