Lịch thi Học kì I năm học 2022-2023 (K16) đã chỉnh sửa

12-12-2022 09:00 Lượt xem: 2,238

Phòng ĐBCLGD&TT thông báo Lịch thi Học kì I năm học 2022-2023 (K16) đã chỉnh sửa.

Đề nghị sinh viên xem kĩ lịch thi, mọi phản hồi liên hệ về Phòng ĐBCLGD&TT (P109 Nhà A1).

Thời gian nhận phản hồi đến hết ngày 15/12/2022.

Trân trọng.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11z-JMS_GI3G5_KZGX4AXmBRRWWWQqjnm/edit?usp=share_link&ouid=100608038378558157270&rtpof=true&sd=true