Khoa Tâm lý - Giáo dục

Phân công hướng dẫn thực tập tốt nghiệp bổ sung năm học 2018-2019, khoa Giáo dục

Khoa Giáo dục thông báo danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp bổ sung ngành Giáo dục học, năm học 2018-2019

Phân Công Giảng Viên Hướng Dẫn khóa luận tốt nghiệp, thực tập tốt nghiệp Năm Học 2018-2019

Khoa Giáo dục thông báo danh sách phân công giảng viên hướng dẫn Thực tập tốt nghiệp, Khóa luận tốt nghiệp ngành Tâm lý học giáo dục và Giáo dục học. Sinh viên chú ý liên hệ với giảng viên hướng dẫn trước khi đi thực tập.