Kết quả xét đăng ký thực tập cơ sở (Thực tập 1), Thực tập tốt nghiệp (Thực tập 2) đợt 2, năm học 2022-2023, khoa Quản lý

29-12-2022 10:00 Lượt xem: 503
Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên kết quả xét đăng ký thực tập cơ sở (Thực tập 1), Thực tập tốt nghiệp (Thực tập 2) đợt 2, năm học 2022-2023

Đề nghị sinh viên theo dõi, rà soát thông tin và gửi thắc mắc (nếu có) về khoa trước 11h, ngày 30/12/2022

Sinh viên theo dõi kết quả xét theo link dưới đây:

https://drive.google.com/drive/folders/1R3RAnlIbYWZMkuKLsne2Qi6ujIYP9NFs?usp=share_link

Trân trọng thông báo./.