Kết quả xét đăng ký thực tập cơ sở (Thực tập 1) đợt 1, năm học 2022-2023, khoa Quản lý

20-09-2022 09:00 Lượt xem: 521
Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên kết quả xét đăng ký thực tập cơ sở đợt 1, năm học 2022-2023

Đề nghị sinh viên theo dõi, rà soát thông tin và gửi thắc mắc (nếu có) về khoa trước 11h, ngày 22/09/2022

Sinh viên theo dõi kết quả xét theo link dưới đây:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bsYOkZGVuIWfzz1FTXbCJg13A_ZY2LKi/edit?usp=sharing&ouid=116140848708807195546&rtpof=true&sd=true

Trân trọng thông báo./.