Thông báo Kế hoạch thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2020-2021 (DỰ KIẾN)

10-05-2021 00:00 Lượt xem: 2,125

Phòng ĐBCLGD thông báo Kế hoạch thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2020-2021 (DỰ KIẾN)

Sinh viên xem lịch thi tại đây: https://drive.google.com/file/d/1-8FPG8atNO0lE1m1MDZZRufljd5xoSX6/view?usp=sharing

Đề nghị các em theo dõi lịch thi, nếu có thắc mắc về môn thi, hình thức thi, trùng ngày giờ thi các môn, gửi tin nhắn đến số điện thoại 0906260178.

Sinh viên Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Thị Thư (sinh viên khiếm thị K12) nhắn tin các môn học đã đăng ký trong học kỳ 2 (theo số điện thoại trên)  để phòng xếp lịch thi vấn đáp.

Thời hạn thắc mắc: hết ngày 13/5/2021.

Trân trọng!