Dự kiến lịch thi Học kì I năm học 2022-2023 (K16)

30-11-2022 00:00 Lượt xem: 2,559

Phòng ĐBCLGD&TT thông báo lịch thi dự kiến Học kì I năm học 2022-2023 (Khoá 16).

Đề nghị sinh viên xem kĩ lịch thi. Mọi phản hồi về lịch thi liên hệ Phòng ĐBCLGD&TT (109-A1).

Thời gian: từ 30/11/2022 đến hết 16h ngày 6/12/2022.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EIm3fPv9WY8afN2svv1VrWWnzvtcXqHl/edit?usp=share_link&ouid=100608038378558157270&rtpof=true&sd=true