Thông báo thời hạn nộp thông tin làm BHYT HS 2021 và kê khai VssiD

18-05-2021 11:00 Lượt xem: 1,537
Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên thông báo số 241a/HVQLGD-VPHV ngày 16/04/2021 của Văn phòng Học viện và công văn của Bảo hiểm xã hội quận Thanh Xuân về việc thực hiện kê khai VSSID . Sinh viên chú ý theo dõi và kê khai theo hướng dẫn.

- Đề nghị lớp trưởng các lớp lập danh sách sinh viên đã khai báo thành công VSSID (theo mẫu) và gửi danh sách về khoa qua email trước 11h30, ngày 26/05/2021.

- Sinh viên nào không thực hiện, Học viện sẽ không chịu trách nhiệm hoàn thiện BHYT cho SV đó.

- Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ cô Bình (0904323991) hoặc cô Hiền (0906656757) - Trạm Y tế Học viện để được hướng dẫn và giải đáp.

Chi tiết công văn và danh sách sinh viên xem tại đây:

https://drive.google.com/drive/folders/19EGroanm6iY_qEN_v2-i-R4EJ_hsbEGG?usp=sharing

Trân trọng thông báo!